X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 20 آبان‌ماه سال 1388 @ 12:31 ق.ظ

آقایان و خانم ها در بارۀ هم چه می گویند

آقایان درباره ی خانم ها چه می گویند.

راهزنان یا پول تورا می خواهند یا جان تو را ، زنان هر دو را می خواهند .

دست کم یک مورد هست که مردان و زنان درباره ی آن هم عقیده هستند. هیچکدام به زن ها اعتماد نمی کنند.

زن موجودی است که هر قدر درمورد آن مطالعه و بررسی شود موضوعی کاملا تازه است.

هرگز نباید به زنی که سن واقعی اش را می گوید اعتماد کرد، چون از این کارش می توان فهمید که هیچ حرفی را نمی تواند پیش خودش نگه دارد.

به هیچ زنی نگو زیباست بلکه به او بگو در دنیا زنی مثل او پیدا نمی شود، آن وقت می بینی که همه ی درها به روی تو باز می شود

همینکه به زن و مرد حقوق مساوی داده شود خواهیم دید که زن مافوق مرد می شود.

 مرد ها در برابر زن ها سه انتخاب دارند: یا عاشقشان می شوند یا از دستشان عذاب بکشند و یا آن ها را به یک اثر ادبی تبدیل می کنند.

خانم ها درباره ی آقایان چه می گویند

این یک واقعیت است که زن ها برای درک همه ی مرد ها کافی است یک مرد را خوب بشناسند، در حالی که مرد ها اگر همه ی زن ها را بشناسند، نمی توانند حتی یک زن را هم درک کنند.

به مرد ها باید حقشان را داد نه بیشتر و به زن ها باید حقشان را داد و نه کمتر.

زن ها همیشه نگران چیز هایی هستند که مرد ها فراموش می کنند.مرد ها همیشه نگران چیز هایی هستند که زن ها فراموش نمی کنند.

بسیاری از مشکلات امروز ناشی از توجه بیش از حد به مردها و نادیده گرفتن زن هاست. دنیای مدرن دنیایی پرخاش جو، بی قرار ، رقابت طلب و مردانه است و بیشاز هر زمان دیگری به وجود زن و تاثیر زن نیاز دارد .

منبع۱ : خانم ها درباره ی آقایان چه می گویند. گردآوری و ترجمه اشرف رحمانی و کورش طارمی (1384) . تهران : راستین

منبع۲: آقایان درباره ی خانم هاچه می گویند. گردآوری و ترجمه اشرف رحمانی و کورش طارمی (1384) . تهران : راستین