X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388 @ 08:23 ب.ظ

ویژگیهای نوجوانان


نوجوان موجودی است:

  • از نظر بدنی در حال دگرگونی و تحول، از لحاظ عاطفی نابالغ ( و بسیار حساس)، از نظر تجربه محدود، از دیدگاه فرهنگ تابع محیط.
  • همه چیز می خواهد اما چیزچندانی ندارد.
  • تصور می کند همه چیز می داند، اما چیز چندانی نمی داند.
  • نه از مزایای کودکی بهره می برد و نه از امتیازات بزرگسالی.
  • در رویا و تخیل زندگی می کند، اما با واقعیت هم روبرو است (واقعیت را درک می کند ولی دویت دارد در رویا و خیال زندگی کند).
  • مستی است هوشیار و خوابیده ایست بیدار.

منبع: بلوغ جسمی و روحی روانی در پسران، جمعی از مولفان، تهران: انتشارات ما و شما، 1388