X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1388 @ 05:54 ق.ظ

کودک و حقوق آن در روایات دینی

·         هر کودکی با فطرت توحیدی و الهی قدم به جهان می گذارد.

·         زمانی که کودک در شکم مادر است برای او نام نیک انتخاب کنید.

·         کودک را تا دو سال کامل شیر بدهید.

·         کودکان را دوست بدارید و نسبت به آن ها مهربان باشید.

·         برای تربیت کودکان باید خود نیز کودک شوید.

·         اولین حق کودکان آموزش کتاب خدا به آن ها است.

·         کودکان را زیاد ببوسید و با آنان به آرامی صحبت کنید.

·         اگر وعده ای به کودکان داده اید، به آن وفا کنید چرا که آنان شما را روزی دهنده خود می دانند.

·         به کودکان خود شنا کردن را آموزش دهید.

·         دست و روی کودکان را پیش از خواب بشویید.

·         کودکان را به انجام آداب خود وادار نکنید، زیرا آنان برای زمان دیگری آفریده شده اند.

·         دلسوز کودکان باشید و در حق آنان احسان کنید.

·         نقاط ضعف کودکان را به موقع تشخیص دهید و از بین ببرید تا موجب زیان آنان نشود.

·         آنچه را که انجام آن برای کودک طاقت فرسا و سنگین است از او نخواهید.

·         آنچه که انجام آن کودک را به طغیان و دروغ گویی وادار می سازد از او نخواهید.

·         بگذارید کودک تا هفت سال بازی کند، هفت سال بعد خط و سواد بیاموزد و هفت سال بعد حلال و حرام خدا را.

·         آنچه را کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است قبول کنید.

·         در محبت کردن به کودکان راه افراط را طی کنید.

·         در مقابل کودک مرتکب اعمال ناشایست نشوید.

·         بهترین ارثی که برای کودک می گذارید تربیت شایسته است.