X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1389 @ 11:59 ب.ظ

تفاوت بین عزت نفس و خودپنداره

یکی از ایراداتی که از پایان نامه ام در جلسه ی دفاع گرفته شد این بود که چرا بعضی متغیرهای استفاده شده در پژوهش همپوشانی دارند. یکی از داورین محترم ادعا داشت که خود پنداره و عزت نفس با هم همپوشی دارند و بیانگر یک مفهوم واحد هستند و شما باید یکی از آن ها را استفاده می کردید. با این ایرادی که ایشان گرفتند متوجه شدم که  رشته ی ایشان روانشناسی نیست. چون در روانشناسی خود پنداره، عزت نفس، اعتماد بنفس، خودکارآمدی، خودآگاهی و مفاهیم دیگری از این قبیل مفهوم متفاوتی با یکدیگر دارند. اگر می خواهید تفاوت بین خودپنداره و عزت نفس را بدانید زحمت مطالعه ی  لینک های زیر را بکشید.

لینک 1

لینک 2