چهارشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1392 @ 12:06 ب.ظ

داستان های از اثرات تلقین

شاید بارها این جمله را شنیده باشید که "شما همانی خواهید شد که فکرش را می کنید". امروز اثرات متقابل جسم و روان بر کسی پوشیده نیست و گفته می شود بیشتر بیماری های جسمانی ریشه روانی دارد. تلقین به عنوان یک پدیده روانی می تواند بر بعد جسمانی فرد تاثیر بگذارد. در ادامه مطلب داستان هایی را در باره اثرات تلقین می خوانید.

اثرات تلقین