شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1392 @ 08:52 ق.ظ

تبریک و یک پیشنهاد به دانش آموزان

کم کم صدای پای بهار به گوش می رسد و تعطیلات عید را به دانش آموزان نوید می دهد. اما چه خوب است دانش آموزان عزیز از این تعطیلات علاوه بر تفریح و سرگرمی، به عنوان فرصتی به منظور آمادگی برای آزمون نیمسال دوم استفاده کنند و دانش آموزان سال چهارم متوسطه برای جمع بندی و مرور درس های خود. در ضمن مواظب باشیم در جمع های دوستانه به سمت تجربه های جبران ناپذیر مثل مصرف قلیان، سیگار و مواد مخدر نرویم. به امید سالی خوش برای همه