پنج‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1393 @ 02:19 ب.ظ

مدیریت از کدام نوع؟

سیستم های تربیتی و نظام تعلیم و تربیت نیازمند مدیرانی پژوهشگر، خلاق، مبتکر، کارآمد، آگاه به نظریه های یادگیری و انگیزش و معتقد به خرد جمعی است. مدیری که قدرت تفویض اختیار داشته باشد و به همکاران خود اعتماد و اطمینان داشته باشد و تعلیم و تربیت رادر نصیحت کردن و آموزش سنتی محتوای درسی محصور نکند. خبر رسید که یکی از مدیران آموزش و پرورش در همین نزدیکی ها تمامی کارهای اداره خودش را به تنهایی انجام می دهد و در جلسات کارشناسی نیز تمام جلسات را خودش اداره می کند و تکیه کلامش اینست که من همه این ها را می دانم و خودم تجربه کردم. ایشان همچنین نسبت به پژوهشسرا های دانش آموزی و مشاوره نظر مثبتی ندارد. این در حالی است که پژوهش و مشاوره از مهمترین موضوعات سیستم های تربیتی است.