یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1391 @ 10:17 ق.ظ

نکاتی که باورشان زندگیمان را تغییر میدهد ...


- من آموخته ام وقتی کسی چیز ناخوشایندی درباره من می گوید، من باید به گونه ای زندگی کنم که هیچ کس آن را باور نکند.

- من آموخته ام اکثر چیزهایی که باعث دل نگرانی من است، هرگز رخ نمی دهد.

- من آموخته ام که هر دستاورد بزرگی، روزگاری غیرممکن به نظر می رسیده است.

- من آموخته ام که بزرگترین مبارزه در زندگی این است که تصمیم بگیرید چه چیزی مهم است و از بقیه چیزها صرفنظر کنید.

- من آموخته ام که بدون ریسک کردن، شما نمی توانید یک قهرمان شوید.


- من آموخته ام که در شمارش اهانت هایی که دیگران به من می کنند، خیلی سریع هستیم; اما به ندرت درباره لطمه ای که من به دیگران وارد کرده ام، می اندیشم.

- من آموخته ام که شما نباید خود را با بهترین کاری که دیگران می توانند انجام دهند، مقایسه کنید، بلکه با بهترین کاری که خودتان می توانید انجام دهید، مقایسه کنید.

- من آموخته ام که یک معیار اخلاقی به اندازه یک قطب نما قابل اعتماد است.

- من آموخته ام که شما نمی توانید به کسی پول بدهید تا برای شما تجربه کسب کند.

- من آموخته ام بهترین کاری که پدر یا مادر می تواند انجام دهد این است که فقط نیمی از کار را انجام دهد.

- من آموخته ام که مردم به خودشان اجازه می دهند فقط آن اندازه موفق باشند که فکر می کنند سزاوارش هستند.

- من آموخته ام که اگر شما بدترین ها را در زندگی و مردم جست وجو کنید، آن را پیدا خواهید کرد. ولی اگر به دنبال بهترین ها باشید، آن را هم پیدا خواهید کرد.

- من آموخته ام که جذابیت، برخورداری از رفتاری مثبت، همدلی و همیاری با دیگران است و کاری به جراحی پلاستیک صورت و دماغ ندارد.

- من آموخته ام که موفق بودن در محیط کار اگر به معنای شکست در خانه باشد، بی ارزش است.

- من آموخته ام اگر چیزهای جدیدی را امتحان نکنی، چیز جدیدی نمی آموزی.

- من آموخته ام شخصی که می گوید نمی توان این کار را انجام داد، از بودن شخص دیگری که همان کار را انجام می دهد، متحیر می شود.

- من آموخته ام جدیت در کار، مقصد را نزدیک تر می کند.

- من آموخته ام که مردم با من همانگونه رفتار می کنند که من به آنها اجازه می دهم.

- من آموخته ام اگر کودکی در خانه مورد محبت و توجه قرار نگیرد، سراغ آن را در جای دیگری می گیرد


منبع