شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392 @ 06:57 ب.ظ

تربیت بدون خشونت

دکتر آرون گاندی، نوۀ مهاتما گاندی و مؤسّس مؤسّسۀ "ام ‌کی ‌گاندی برای عدم خشونت"، داستان زیر را به عنوان نمونه ای از عدم خشونت والدین در تربیت فرزند بیان میکند:

 ادامه مطلب